Graphic design is creating a communication design using text, images, and graphics.

Its purpose is to convey a specific message or emotion, promote your products or services, or enhance the image of your brand.

Graphic design provides many benefits for businesses and individuals, some of which are as follows:

  • Attention Grabbing: Graphic design done right grabs people’s attention and communicates your message more effectively.
  • Promotion: Graphic design is a powerful tool for promoting your products or services. A well-designed logo or banner can be an effective tool for promoting your brand.
  • Communication: Graphic design can visually explain complex messages and make your message more understandable.
  • Brand Identity: Graphic design helps build your brand’s image. A logo or brand design can help your brand be recognized and help your customers remember you.
  • Competitive Advantage: A good graphic design makes you stand out among your competitors. To get ahead of your competitors, your design needs to be unique, different, and memorable.
  • Customer Relationships: Good graphic design ensures that your customers take you seriously and are happy to work with you.
  • Web Design: Good graphic design improves the user experience of your website and makes it more functional and attractive.
  • High Conversion Rate: A well-designed ad or brochure engages your customers and increases your conversion rate.

İlk adım, müşterinin grafik tasarımına ihtiyacının ne olduğunu belirlemektir. Müşteriyle bir araya gelinir ve isteklerini, hedeflerini, beklentilerini ve bütçesini belirleyen bir anket doldurulur. Bu aşama, projenin kapsamını ve gereksinimlerini anlamak için önemlidir.

Müşterinin ihtiyaçlarına uygun bir teklif sunulur. Müşteri teklifi kabul ederse, bir sözleşme hazırlanır ve taraflar arasında imzalanır. Sözleşme, projenin kapsamını, süresini, ücretini ve diğer önemli detayları içerir.

Tasarım süreci başlar ve tasarımcı, müşterinin belirlediği hedeflere uygun bir konsept tasarlar. Tasarım müşteriye sunulur ve müşterinin onayı alınır.

Onay alındıktan sonra, tasarım geliştirme süreci başlar. Tasarımcı, tasarımı detaylandırır, renk paletleri ve tipografi seçimi yapar, resim ve grafikler ekler ve diğer özellikleri belirler.

Tasarımın son halini müşteriye sunar ve müşteriden geri bildirim alır. Müşterinin istekleri doğrultusunda, gerekli revizyonlar yapılır.

Tasarım müşterinin beğenisine uygun hale geldikten sonra, son onay alınır ve tasarım teslim edilir.

Tasarım teslim edildikten sonra, müşteriye gerekli destek ve bakım hizmetleri sunulur.

Web Design

Work with a team experienced in web design and maximize the potential of your brand.

Read More

Content Creation

Color Your World with Words: Meet Our Compelling Content

Read More
×
Telefon Numarası

0 (546) 892-7122

Email

hello@conthealthme.com

Adres

Hürriyet Mah. Erler Sok. DEMKAR Sitesi B Blok Kat: 1 Kartal/İstanbul